Kontrola

  • skúšky vlastností formovacích zmesí;
  • chemická analýza tekutého kovu a kovonosných vstupných materiálov;
  • mechanické vlastnosti odliatkov;
  • metalografická analýza;
  • rozmerová kontrola;

© Zlieváreň SEZ Kropmpachy 2010

Výsledky spoločnosti, výsledky hospodárenia, verejné obstarávanie.