História

História zlievárenstva v Krompachoch sa datuje od r. 1848. Novšia etapa výroby odliatkov zo sivej liatiny začala v roku 1949 v novom elektrotechnickom závode MEZ Krompachy. V roku 1965 bola postavená nová zlieváreň, ktorá bola jednou z prevádzok š.p. SEZ Krompachy.

Súčasná právna forma – Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, vznikla v r. 1992 v procese privatizácie zo š.p. SEZ Krompachy.

Rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia jadrovne bola prevedená v r. 1996, taviarne a strojnej formovne s inštaláciou linky DISAMATIC v roku 1997.

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. je súkromnou spoločnosťou.

© Zlieváreň SEZ Kropmpachy 2010

Výsledky spoločnosti, výsledky hospodárenia, verejné obstarávanie.